fbpx

Kaj je psihološko svetovanje?

Pri psihološkem svetovanju obravnavamo psihične težave in stiske pozameznika (v nadaljevanju klienta). Izvajamo ga psihologi, ki smo za to delo ustrezno usposobljeni in je namenjeno temu, da klientu pomagamo do izboljšanja doživljanja, čustvovanja, vedenja, odnosov in splošnega funkcioniranja v njegovem življenju. 

Psihološko svetovanje ni enako psihoterapiji, zato je namenjeno kot pomoč pri:

  • zmernejših čustvenih stiskah, 
  • razreševanju konkretnih problemov,
  • soočanju s stresom,
  • razumevanju vedenja,
  • izboljšanju medosebnih odnosov …

Psihološko svetovanje je trenutna oblika pomoči in čeprav lahko zajema nekatere psihoterapevtske metode in tehnike ni nadomestilo za poglobljeno psihoterapevtsko obravnavo. Včasih skupaj s klientom ugotoviva, da psihološko svetovanje ni dovolj in v tem primeru klienta usmerim v psihoterapijo.

psihološko svetovanje

Kdaj po pomoč k psihologu?

Neprijetni občutki, ki jih doživljamo kot posledico čustvenih in duševnih stisk vplivajo na naše vedenje in doživljanje našega sveta. Posledično pa vplivajo tudi na ljudi, ki so nam blizu. Če čustvenih in duševnih stisk ne rešujemo sproti, se le te še povečajo in krepijo ter kopičijo. Dolgoročno to vodi v preobremenjenost, ki se lahko začne odražati v hujših oblikah duševnih stisk in lahko vodi v razvoj duševnih bolezni. Posledice pa so lahko vidne tudi na telesni ravni (padec imunskega sistema, različne bolezni …). Dejstvo je, da je vztrajanje v duševni stiski za nas škodljivo.

Žal si je mnogokrat težko priznati, da smo se znašli v duševni stiski in da potrebujemo strokovno pomoč. Obisk psihologa pa lahko odlagamo tudi zato, ker ne vemo, kaj pričakovati ali pa zato, ker je to za mnoge žal še vedno tabu. Dejstvo je, da je marsikatera čustvena stiska ob primerni strokovni pomoči lahko hitro rešljiva. Ravno zato je odločitev, da psihologa obiščemo čim prej, pomembna in potrebna.

Kot psihologinja vam na psihološkem svetovanju zagotavljam varno okolje za reševanje in lajšanje vaših duševnih stisk. Pomagam vam do ponovne vzpostavitve nadzora nad vašim življenjem, svetovanje pa povsem prilagodim vašim potrebam.

Izpolnite spodnji obrazec in si rezervirajte svoj termin za psihološko svetovanje:


psihološko svetovanje (2)

Kaj je coaching?

Coaching je podpora pri osebnostnem razvoju posameznika. Coach preko postavljanja pravih vprašanj motivira in vzpodbuja klienta, da le ta doseže želeni cilj. Preko vprašanj klient sam najde rešitve za svoje izzive in se odloči, katere bo realiziral. Coach klienta spodbuja, da se čimvečkrat premakne iz cone udobja in tako krepi osebnostno rast. 

Po svoji definiciji (ICF) je coaching interaktivni proces, v katerem coach uporablja posebne tehnike, ki pri klientu sprožijo miselne procese in mu tako pomagajo k hitrejšemu doseganju boljših rezultatov. 

Kdaj izbrati coaching?

Takrat, ko začutite, da na nekem področju življenja potrebujete spremembo, ali takrat, ko se znajdete na mrtvi točki iz katere se ne zmorete premakniti naprej.

V procesu coachinga lahko delamo na kateremkoli področju življenja. Pogosto se zgodi, da s pozitivno spremembo enega področja sprožimo pozitivne spremembe tudi na drugih področjih življenja. Le ta so med seboj namreč tesno prepletena.

Je coaching primeren za vse?

Coaching je primeren za vsakogar, a niso vsi ljudje primerni za coaching. V kolikor namreč niste odločeni, pripravljeni in motivirani za spremembo, potem coaching za vas ni primeren. V coaching procesu pričakujem vašo proaktivnost, kar za vas pomeni, da aktivno sodelujete v procesu in se držite dogovorov, ki jih skleneva skozi proces coachinga.

Katere so glavne razlike med psihološkim svetovanjem in coachingom?

Psihološko svetovanje Coaching

Osredotočeno na klientovo čustvovanje,
doživljanje in vedenje.

Osredotočeno na iskanje notranjih
virov moči in šibkosti. 

Usmerjeno na sedanjost
in deloma preteklost.

Usmerjen na prihodnost,
doseganje ciljev, razvoj potencialov,
krepitev šibkosti, povečanje učinkovitosti.

Trajanje: običajno od enega do štirih
srečanj oz. po potrebi.

Trajanje: tri do šest mesecev oz.
odvisno od pogostosti srečanj.

Cena: 50 € na uro (45 min)

Cena: 70 eur na uro (60 minut)
oz. odvisno od paketa

Cene veljajo od 25. 6. 2021.

Psihološko svetovanje in coaching se lahko v določenih segmentih tudi prepletata, saj je namen obojega zviševanje zadovoljstva z življenjem oz. zniževanje čustvenih stisk, ki jih to neadovoljstvo prinese. Namen psihološkega svetovanja je opremiti klienta s potrebnimi orodji in veščinami, ki mu bodo pomagale uspešno premagovati stiske. Namen coachinga pa je klientu pomagati poiskati notranje vire in šibkosti z namenom krepitve le teh in ga hkrati opremiti z orodji za večjo učinkovitost pri doseganju ciljev. Za oboje lahko torej rečemo, da klienta usmerja na pot osebnostne rasti. 

Pri coachingu je zlasti pomembno, da je klient notranje motiviran za spremembo, kar pomeni, da si spremembe želi. To je zaželjeno tudi pri psihološkem svetovanju, ni pa nujno potrebno.

Izpolnite spodnji obrazec in si rezervirajte svoj termin za coaching:


coaching